0
MENTORER(Frivillige)
0
MEDLEMMER
0
mer enn 300 DELTAKERE
0
AKTIVITETER I BYDEL GAMLE OSLO

Engasjer deg til våre aktiviteter

Om oss

Vi ,MentorUng (MU), er en frivillig organisasjon som legger til rette for ungdoms ulike behov knyttet til studieforløp, sosialt fellesskap, etikk- og verdibasert utvikling. Organisasjonen målsetter en mentorordning for en bærekraftig generasjon som er inkluderende, verdiskapende for en selv og samfunnet. MentorUng skal fungere som ressurssenter i form av rekruttering av frivillige mentorer og aktiviteter for enkeltpersoner, frivillige lag- og organisasjoner, samt skolesektoren. MentorUng har et landsdekkende aktivitetsområde etter samarbeid med lokale organisasjoner.

Arrangementer

No event found!