Om MentorUng-Huset

MentorUng-huset er et åpent møte plass med faste åpningstider for ungdommer i bydel Gamle Oslo hvor de kan møtes og ha det gøy i trygge omgivelser. Det er et gratis tilbud og ledes av prosjektleder. Vi tilbyr ulike aktiviteter både i senteret og ute, som idrett, musikk, kunst og spill for ungdom i alderen 12 til 19 år. Målet er å skape et sted hvor ungdom kan utfolde seg, knytte nye bekjentskap og lære nye ferdigheter. Det skal ikke være ressurskrevende å bruke MentorUng sine tjenester. Vi skal være enkle å komme i kontakt med, og vi er til for alle. Alle våre tjenester og tilbud blir utarbeidet på barn og unges premisser. Her møter barn og ungdom trygge voksne, for å ha det gøy, lære nye ting, og være en del av et positivt og inkluderende fellesskap. I sammarbeid med foreldre tilbyr vi også hjelp og støtte til barn og ungdom som har det vanskelig hjemme eller på skolen. Dette gjæres ved å ha MentorUng-huset tilgjengelig, som vil bidra til å redusere ensomhet, utenforskap, og kriminalitet blant barn og ungdom. Vi vil også bidra til å bygge selvtillit, ferdigheter, og en positiv selvbilde for ungdommen. I MentorUng-huset hjelper vi også ungdom som har vært på flukt eller som er flyktninger. Vi ønsker å hjelpe dem å tilpasse seg til et nytt samfunn og kulturelt miljø. Huset er også et godt sted for foreldre og lokalsamfunnet å samarbeide for å støtte barna. Foreldre deltar i arrangementer med barna sine, og samtidig lærer de mer om hvordan de kan støtte dem hjemme. Vi har stort tro på at MentorUng-huset kan ha en stor og positiv effekt på lokalsamfunnet og den enkelte ungdom. Vi vil bidra til å skape et mer inkluderende og støttende miljø for barna, samt gi dem muligheter for å utvikle seg og oppnå sine drømmer.

 

 

Åpninstider MentorUng-Huset

Tirsdag: 12:00 – 19:00 Onsdag: 12:00 – 19:00

Fredag: 12:00 – 20:00 Lørdag: 12:00 – 18:00