Har du hørt om vårt verdi coaching prosjekt?

Hva er verdi coaching prosjekt?

Et sosialt ansvarsprosjekt i form av temabaserte aktiviteter som minner en om viktigheten av universelle verdier, bevisstgjøre dette tema, samt tilegne det som en del av ungdommens personlighet.

Målet med prosjekt

 • Universelle verdier
 • Bevissthet rundt universelle verdier
 • Bidra til personlig utvikling av barn
 • Øke kvalitetstiden på SFO
 • Lære med morro
 • Universelle verdier blir en del av hverdagen og livet

Temaer

 • Hjelpsomhet
 • Ærlighet
 • Nøysomhet
 • Ansvarlighet
 • Deling
 • Takknemlighet
 • Respekt
 • Empati

Gjennomføringen av prosjektet

Målgruppe:

3.og 4.trinn

Prosjektsted:

Offentlige og private skoler med AKS tilbud

Prosjekttid:

Hverdager i AKS-tiden

Prosjektperiode:

6 måneder

Ukentlige timer:

1,5 timer i uke

Antall grupper:

Hver klasse, 2 kursholdere og 8 elever

Ukentlige timeplan

Uke Tema
Uke 1 Åpningsseremoni
Uke 2&3 Hjelpsomhet
Uke 4&5 Respekt
Uke 6 Empati
Uke 7&8 Nøysomhet
Uke 9&10 Ansvarlighet
Uke 11&12 Deling
Uke 13&14 Takknemlighet
Uke 15&16 Ærlighet
Uke 17 Avslutningsfest

Vil du være vår samarbeidspartner? Du kan få mer informasjon ved å kontakte oss.