Om Oss

Vi ,MentorUng (MU), er en frivillig organisasjon som legger til rette for ungdoms ulike behov knyttet til studieforløp, sosialt fellesskap, etikk- og verdibasert utvikling. Organisasjonen målsetter en mentorordning for en bærekraftig generasjon som er inkluderende, verdiskapende for en selv og samfunnet. MentorUng skal fungere som ressurssenter i form av rekruttering av frivillige mentorer og aktiviteter for enkeltpersoner, frivillige lag- og organisasjoner, samt skolesektoren. MentorUng har et landsdekkende aktivitetsområde etter samarbeid med lokale organisasjoner.

0
MENTORER(Frivillige)
0
MEDLEMMER
0
mer enn 300 DELTAKERE
0
AKTIVITETER I ALLE FYLKENE I NORGE
FotogalleriCannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.